Nowy skład Zarządu Samorządu Studenckiego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Witamy w semestrze letnim!☀
Informujemy, że skład Zarządu uległ zmianie – nowym Zastępcą Przewodniczącej na Wydziale Filozoficznym został Jan Machejek, a rolę Sekretarza przejęła Katarzyna Nowak.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce działalności społecznej Magdalenie Cieśli, która pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącej na Wydziale Filozoficznym w ostatnim semestrze.