Aleksandra Iżykiewicz – przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Kontakt:

aleksandra.izykiewicz@ignatianum.edu.pl

Telefon: 669003755

Karolina Spyrka – zastępca przewodniczącej
na wydziale Pedagogicznym

Kontakt: 

karolina.spyrka@ignatianum.edu.pl

Jan Machejek – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ NA WYDZIALE FILOZOFICZNYM

Kontakt:

jan.machejek@ignatianum.edu.pl

Katarzyna Nowak – sekretarz

Piotr Bukański – koordynator ds. Kultury

Kontakt: 

piotr.bukanski@ignatianum.edu.pl

© Samorząd Studencki AIK 2020