Aleksandra Iżykiewicz – przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Kontakt:

aleksandra.izykiewicz@ignatianum.edu.pl

Telefon: 669003755

Jan Machejek – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ NA WYDZIALE FILOZOFICZNYM

Kontakt:

jan.machejek@ignatianum.edu.pl

Katarzyna nowak – zastępca przewodniczącej na wydziale Pedagogicznym

Kontakt:

katarzyna.nowak@student.ignatianum.edu.pl

joanna patecka – sekretarz

Piotr Bukański – koordynator ds. Kultury

Kontakt:

piotr.bukanski@ignatianum.edu.pl